MapUs - Det har aldrig været lettere at indsamle, analysere og visualisere data

Den digitale virkelighed i det 21. århundrede kræver, at organisationer styrker deres digitale kompetenceniveauer, og digitaliseringsstrategier er blevet en vigtig del af organisationsudviklingen. Men hvordan griber man denne komplekse proces an med succes?

MapUs er et redskab (en software) der hjælper dig og din virksomhed med at finde frem til, hvordan ledelsen og medarbejdere kan optimere jeres digitale kompetencer og gøre virksomheden stærkere på det digitale marked eller hjælpe virksomheden med at transformere til en digital virksomhed. 

Dette gøres ved at lave et kompetencehjul, der viser hvad I kan og hvad der kan optimeres på. Altså hvordan bliver I bedre og stærkere på det digitale plan… Hvordan bliver I bedre for jeres kunder… og hvordan vokser I som digital virksomhed… Vi bruger 3 grundsten til en god digital kompetence – viden, færdigheder og indstilling. Ud fra dette går vi i dybden på de fire hovedområder, der er i kompetencehjulet – Information, Kommunikation, Produktion og Sikkerhed. Og vi finder dermed frem til din digitale kompetence og hvordan du bruger din viden, dine færdigheder og din indstilling, i din måde at arbejde med information, kommunikation, produktion og sikkerhed på.

Vores mere end 10 års erfaring med digitalisering viser, at vinderformlen er denne:

Skab et fælles mindset om, hvad det vil sige at være digital i din organisation.

Få et omfattende, databaseret overblik over jeres digitale styrker og svagheder.

Lad dataene guide dig i udviklingen af din køreplan for din digitale transformation

Kvantificer og hold styr på fremskridt for fortsat at fremme vækst

Hvad bruger andre MapUs til

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kickstarte dialogen

Vores kompetencemodeller giver ledelsen et håndgribeligt værktøj, der giver dem det organisatoriske overblik, de har brug for til at overvinde forhindringen ved at indlede transformation

Uddannelse, opkvalificering og vækst

Vores rapporter gør det nemt at identificere medarbejdere, der har brug for opkvalificering for at hæve organisationens samlede digitale kompetenceniveau.

Baseline og benchmark rapporter

Vores benchmarkingværktøj giver dig mulighed for at spore fremskridt og måle effekten af din indsats.

Rekruttering og oplæring

Vores kompetencemodel kan bruges til at gøre rekrutteringsprocesser mere konkrete og fokuserede, så du sparer energi og tid på at finde en kompetent kandidat.

Målrettet gruppeanalyse

Vores resultatpræsentation hjælper dig med at finde konkrete styrker og svagheder for hver enkelt person eller team, så du kan lave skræddersyede, målrettede udviklingsplaner.

Kvalificerende præstations evalueringer

Vores resultatpræsentation giver dig mulighed for at skabe differentierede læringsprogrammer, så du kan møde hver enkelt medarbejder med relevant støtte, uanset hvor de er på deres digitale rejse.

Visuelt og interaktivt engagement

Vores fokus på det, vi kalder “det menneskelige element i digital transformation”, indfanger også den støtte, du kan forvente at få fra vores team gennem hele dit projekt. Bag softwaren og alle dataene vil der altid være et team af passionerede mennesker, der er klar til at hjælpe dig med at realisere dine digitale drømme.

Skabe sin egen kompetencemodel og sit eget læringsunivers

Vores survey builder giver dig mulighed for at kombinere selvevaluering og test, så du kan måle digitale mindsets og holdninger samt færdigheder og viden.

MapUs er blevet brugt af/Vi har hjulpet

Udtagelser

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name

Featured On

This is a space to showcase any publications your business has been featured in

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should buy your products.