Arbejdsplads Vurdering

Denne spørgeramme bruges til arbejdspladsvurdering med fokus på at identificere forhold i arbejdsmiljøet, der kan påvirke sygefravær. Ved at besvare spørgsmålene nøje kan man opdage arbejdsmiljøproblemer som arbejdsulykker, dårlige arbejdsstillinger og arbejdspres. Disse problemer kan derefter indgå i prioriteringen og udarbejdelsen af en handlingsplan for at forbedre arbejdsmiljøet og reducere sygefraværet på arbejdspladsen.

Se cases der har brugt denne spørgeramme (eks.)