DigCompEDU

DigCompEdu er en videnskabeligt baseret spørgeramme, der definerer digital kompetence for undervisere. Den tjener som en generel guide til udviklingen af digitale færdigheder specifikke for undervisere i hele Europa. DigCompEdu henvender sig til undervisere på alle uddannelsesniveauer og formål, fra børnehave til voksen- og erhvervsuddannelse. Det er et nyttigt værktøj til at styrke undervisningen ved at integrere digitale værktøjer.

* Denne spørgeramme fås kun på engelsk

Se cases der har brugt denne spørgeramme (eks.)