Digitale studiekompetencer

Denne spørgeramme er designet til at hjælpe elever på ungdomsuddannelser, med at forstå deres digitale kompetencer. Det giver mulighed for at kortlægge elevernes egne færdigheder og opnå personlige kompetenceprofiler. Det kan bruges som et udgangspunkt for dialog om digitale kompetencer på tværs af undervisning og til at identificere, hvor eleverne kan udvikle deres kompetencer, de får dermed adgang til undervisningsmateriale og øvelser, for at styrke deres kompetencer. 

* Denne spørgeramme fås på dansk og engelsk

Se cases der har brugt denne spørgeramme (eks.)