Elevens Digitale Kompetencehjul

Denne spørgeramme er et online værktøj, designet til elever i 7.-10. klasse med det formål at kortlægge og styrke deres digitale færdigheder. Dette værktøj indeholder læringsmateriale, der dækker alle aspekter af digitale kompetencer. Det hjælper eleverne med at opdatere deres viden, øge deres selvforståelse, udvikle kritisk tænkning og træne praktiske færdigheder inden for digital teknologi. Materialet er velegnet til undervisning i forskellige fag som dansk og samfundsfag eller som en del af tværfaglige forløb om emner som digitalisering, sociale medier, samtidskultur eller elevernes trivsel.

Se cases der har brugt denne spørgeramme (eks.)