Fremtidens digitale kompetencer

Denne spørgeramme er designet til at hjælpe kommunale medarbejdere med at forstå deres digitale kompetencer. Det giver mulighed for at kortlægge medarbejdernes egne færdigheder og opnå personlige kompetenceprofiler. Det kan bruges som et udgangspunkt for dialog om digitale kompetencer på tværs af fagområder og til at identificere, hvor medarbejderne kan udvikle deres kompetencer i lyset af de digitale og teknologiske ændringer, kommunerne står overfor.

Se cases der har brugt denne spørgeramme (eks.)