Horsens kommune

Målrettet kompetenceudvikling for sundhedspersonale
I årevis har Horsens Kommune styrket sundhedspersonalets digitale kompetencer gennem TAU-træningsprogrammet, som fremmer brugen af digitale løsninger i deres arbejde.

Hvad var målet?

Målet var at styrke sundhedspersonalets digitale kompetencer gennem Teknologiagent-træningsprogrammet (TAU). De ønskede at måle deltageres kompetenceniveau, generere dybdegående rapporter om digitale styrker og svagheder samt give konkrete værktøjer til at styrke den digitale forståelse.

Hvad fik de ud af det?

Dette blev opnået ved, kortlægning af digitale kompetencer, skabelse af fælles digital forståelse, dybdegående rapporter, udvikling af skræddersyede læringsmaterialer, effektivitetsmålinger og udviklingsplaner. Resultaterne blev også brugt til at styrke rekrutteringen af nye deltagere til træningsprogrammet.

Udfordring

  • Horsens Kommune havde brug for et værktøj til at overvåge TAU-deltageres kompetencer og måle programmets effekt. De ønskede også en ramme til at fremme deltagernes integration af digitale løsninger i deres dagligdag.

Proces

  • MapUs kortlagde TAU-deltagernes digitale kompetencer og fremmede fælles digital forståelse gennem gruppediskussioner.

  • MapUs-analyser resulterede i tilpassede læringsmaterialer baseret på deltageres kompetenceniveauer.

  • Underviserne målte TAU-programmets effekt og fremgang med benchmark-rapporter.

Resultat

  • TAU fik tilpassede værktøjer til at øge deltagernes digitale kompetencer og deres evne til at integrere digitale løsninger i deres arbejde med borgerne i en konstant skiftende teknologisk kontekst.

  • Underviserne fik indsigt i deltageres styrker og svagheder, hvilket ledte til udviklingsplaner og evaluering af træningsprogrammets effektivitet.