Region Midtjylland

Etablering af en digital tankegang i hele organisationen

Hvad var målet?

Målet var at transformere Region Midtjyllands digitale kultur og øge medarbejdernes digitale kompetencer. De ønskede at etablere et fælles digitalt mindset og sprog i organisationen, identificere digitale ambassadører og skabe positiv digital attitude.

Hvad fik de ud af det?

Dette blev opnået ved hjælp af MapUs’ tilpassede ramme og workshops, der resulterede i en handlingsplan for at nå de strategiske digitale mål. Resultaterne inkluderede øget digital viden, ambassadør træning og større efterspørgsel efter digital viden blandt medarbejderne.

Udfordring

  • Region Midtjylland havde brug for et håndgribeligt værktøj til at kickstarte arbejdet med digitale kompetencer, fordi de havde identificeret et hul i medarbejdernes digitale mindset og kompetencer.

Proces

  • MapUs udviklede en skræddersyet ramme baseret på diskussioner med HR og digitaliseringsafdelingen i Region Midtjylland.

  • Organisationen afholdt en workshop med medarbejderne baseret på de indsamlede kompetencekortlægninger for at diskutere deres styrker og svagheder og indlede en digital dialog.

  • Baseret på rammeværket og workshoppens diskussioner blev der udviklet en konkret handlingsplan for at nå deres strategiske og digitale mål.

Resultat

  • Region Midtjylland oplevede et forhøjet vidensniveau og et fælles udgangspunkt for at tale om digitalisering.

  • Der blev skabt en positiv digital holdning på tværs af hele organisationen og efterspørgsel efter yderligere viden om digitalisering.

  • Organisationens digitale ambassadører blev identificeret og aktiveret, så de kunne træne de resterende medarbejdere.