Stærk på nettet

“Stærk på nettet” er et undervisningsforløb målrettet elever i 7.-10. klasse med fokus på at styrke deres digitale færdigheder inden for søgning, vurdering, lagring, produktion, deling og deltagelse på nettet. Det forbereder de unge på den moderne demokratiske virkelighed, hvor digitale kompetencer er afgørende. Forløbet hjælper eleverne med at skelne mellem troværdig og falsk information samt opføre sig hensigtsmæssigt online.

Se cases der har brugt denne spørgeramme (eks.)