Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Uddannelse af fremtidens digitale borgere
Nürnbergs teknologiske universitet i Tyskland har 13.000 studerende, hvilket gør det til et af landets største universiteter.

Hvad var målet?

Målet var at styrke studerendes forståelse af digitale tendenser, fremme digitale færdigheder og øge selvrefleksion om digitale kompetencer.

Hvad fik de ud af det?

Dette blev opnået ved at kortlægge de studerendes digitale kompetencer. De fik personlige kompetenceprofiler med ressourcer til opkvalificering. De udviklede individuelle strategier for at forbedre deres digitale færdigheder og dokumenterede deres læring i online læringsporteføljer.

Udfordring

  • Nürnbergs teknologiske institut havde brug for et selvevalueringsværktøj, der gjorde det muligt for de studerende at evaluere deres egne digitale kompetencer og gav instituttet mulighed for at hjælpe de studerende med at hæve og forbedre disse kompetencer.

Proces

  • De studerende brugte MapUs-selvevaluering i workshops til at kortlægge digitale kompetencer.

  • De studerende fik personlige kompetenceprofiler og ressourcer til opkvalificering.

  • De studerende arbejdede med online uddannelsesplatforme og skabte strategier til at forbedre digitale færdigheder.

Resultat

  • Instituttet fik et tilpasset digitalt selvevalueringsværktøj til at forstå studerendes digitale styrker og svagheder. MapUs gav dem erfaring med nye teknologier og teoretisk viden om kompetencekrav.

  • Studerende fik værktøjer til at skabe effektive strategier for fremtidig udvikling af deres digitale kompetencer.