Værdifuld kompetenceudvikling

Denne spørgeramme er skabt til at hjælpe dig med at navigere i den nye arbejdssituation med hjemmearbejde. Den giver dig personlige evalueringer, sammenligninger med andre og inspiration til at udvikle dine digitale kompetencer og strategier for kompetenceudvikling i din organisation. Brug den til at få klarhed og retning i din tilgang til den forandrede arbejdsvirkelighed.

Se cases der har brugt denne spørgeramme (eks.)