VR

En national samtale om digitale kompetencer
VR er Islands førende fagforening for butiks- og kontorarbejdere, der arbejder på at forbedre arbejdsvilkår og medlemmernes rettigheder i den digitale tidsalder.

Hvad var målet?

Målet var at igangsætte samtalen om digital udvikling gennem medlemmer og styrke enkeltpersoners digitale kompetencer. I samarbejde med MapUs blev “Det digitale kompetencehjul” oversat til islandsk. Kompetencehjulet blev tilgængeligt på VR’s hjemmeside, hvor enkeltpersoner kunne tage en gratis selvevaluering.

Hvad fik de ud af det?

Dette gav indsigt i enkeltpersonernes digitale styrker og svagheder samt adgang til læringsmateriale. De data, der blev indsamlet gennem frameworket, dannede grundlag for rapporter, der gav en dybdegående indsigt i medlemmernes digitale kompetencer. Dette skabte en platform for diskussion om digital udvikling i Island.

Udfordring

  • VR-medlemmer var usikre på digitaliseringens betydning og hvordan de skulle tackle dens konsekvenser.

  • VR havde brug for et værktøj til at øge medlemmernes bevidsthed om digitalisering og digitale kompetencer, så de kunne forberede sig på samfundets digitale forandringer.

Proces

  • I samarbejde med MapUs oversatte VR Det Digitale Kompetencehjul og ressourcekataloget til islandsk, og de gjorde det tilgængeligt på deres hjemmeside for offentligheden.

  • Med indsamlet data genererede VR detaljerede rapporter om medlemmernes digitale kompetencer. De, der tog MapUs’ selvevaluering, fik indsigt i deres styrker og svagheder samt tilpassede læringsressourcer til at tackle deres digitale udfordringer.

Resultat

  • VR øgede opmærksomheden om deres digitale arbejde ved hjælp af MapUs-frameworket, som tillod folk at vurdere deres egne digitale kompetencer.

  • De fik et omfattende overblik over individuelle digitale styrker og svagheder, som blev grundlaget for diskussion om digital udvikling i VR og Island.

  • VR fik positiv opmærksomhed fra eksterne eksperter inden for uddannelse, hvilket førte til værdifuld PR for fagforeningen.