by Unknown author

Digitale Studiekompetencer

Digitale studiekompetencer Denne spørgeramme er designet til at hjælpe elever på ungdomsuddannelser, med at forstå deres digitale kompetencer. Det giver mulighed…